Thông tư, Quyết định về hóa đơn điện tử

- Thông tư 32/2011/TT-BTC ban hành ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

    Tải định dạng File PDF

    Tải định dạng File Word

- Công văn 2402/BTC-TCT ban hành ngày 23/02/2016 về việc hướng dẫn người mua ký số vào hóa đơn điện tử:

    Tải định dạng File PDF

 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI T.N.D VIỆT NAM
Địa chỉ: 134 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại: 0898.14.0898 - Fax: 028.35150115
Giải pháp hóa đơn điện tử phát triển bởi Công ty Thái Sơn